MẠNG XÃ HỘI
Chuyện cười trong nước

Nhầm phòng ngủ

Nhầm phòng ngủ
Sao hôm nay bu nó lắm vú thế

Nhầm phòng ngủ

Có anh chồng nọ đi nhậu say quá về tới nhà thì vào nhầm chuồng lợn ngủ.

Lúc nửa đêm khùa khoạng phải con lợn sề anh ta mới nói: sao hôm nay bu nó lắm vú thế.

    Xem theo các chủ đề :
^ Về đầu trang