MẠNG XÃ HỘI
Chuyện cười trong nước

Thám hiểm

Thám hiểm
Tôi chỉ cần chậy nhanh hơn anh thôi

Có 2 anh chàng nọ tách đoàn thám hiểm rừng rậm để đi riêng.

Hai anh đi được 1 lúc thì gặp con gấu, cả hai bỏ chậy thục mạng.

Đang chậy thì thấy anh bạn kia dừng lại buộc dây giầy.

Anh này nói: vô ích thôi vì anh cũng không chậy nhanh hơn được con gấu đâu.

Anh kia trả lời: tôi chỉ cần chậy nhanh hơn anh thôi.

    Xem theo các chủ đề :
^ Về đầu trang